Данни за контакт

гр. Чепеларе

Тел.:
0886 999 340  рецепция
0885 070 482  управител

Email:
office [at] rodopihouses.com
Форма за резервации
Име:
Фамилия:
Email:
Телефон:

Сметка:
РайфайзенБанк
BIC : RZBBBGSF
IBAN: BG63RZBB91551085116307